Пазл дня
Hot tattoos with dragon

Зарегистрированные пользователи
Имя пользователя: at puzzles-gallery.com
your Пароль: at puzzles-gallery.com

Автоматически входить при следующем посещении

» Забыл пароль
» Регистрация


Contact us


   Have a comment to make about puzzles-gallery.com?

We always appreciate those who email us with either words of encouragement or criticism, or information about website errors. Let us thank you in advance for any comments you have to share. For other types of communications please note:

* The pictures, photos, and their names are the Copyright of their owners. The sole purpose of this site is for the enjoyment of other puzzle fans and not any personal or professional gain by the author. All pictures and photos has been gathered from the public domain to the best of my knowledge. Many of them have been sent by users, and there is no way to validate where they obtained them. Any Copyrighted material will be removed immediately if asked to do so.
* It is our policy that we WILL NOT grant permission for others to use our content (text and scripts). All puzzles are made by scripts so please respect our work
* Using http://puzzles-gallery.com as a reference link on a website directing visitors from the referring site to ours so visitors can view our content as served by our web servers in a full sized browser window is encouraged.
* For any communication to which we do formulate a reply, our return email is seldom sent in a time frame of less than one week. 

Comments can be submitted to us at:
info (at)
puzzles-gallery.com


   Имате коментар към puzzles-gallery.com?

Ние високо ценим всички, които ни изпращат емейли с окуражаващи думи, критика или информация за грешки в сайта. Благодарим Ви предварително за всеки коментар. За друг вид комуникация молим да имате предвид следното:

* Картинките, снимките и техните имена са запазена марка на собствениците им. Целта на този сайт е да се забавляват феновете на пъзели, а не някаква лична или професионална изгода на автора. Всички картинки и снимки са събирани от публични домейни, доколкото ни е известно. Много от тях са ни изпратени от фенове и няма начин да се установи от къде са. Който и да е защитен материал ще бъде свален от сайта веднага, ако бъде поискано това.
* Наше право е да не разрешаваме на другите да използват нашето съдържание (text and scripts). Всички пъзели създават чрез скриптове, така че моля да уважите работата ни.
* Използването на линк към http://puzzles-gallery.com, насочващ посетителите към нашия сайт, така че те да могат да видят съдържанието в браузер с пълен размер се приветства.
* За всички комуникации, които изискват наш отговор, обратен емейл изпращаме в рамките на по-малко от седмица. 

Коментари можете да изпращате на емейл:
info (at)
puzzles-gallery.com


russian bulgarian spanish english deutsch 

Сейчас активных пользователей: 7
Всего сейчас 0 зарегистрированных пользователей (0 скрытых) и 7 гостей.